KONTAKT

KOORDYNATOR KONKURSU

Marek Dudek

marek@demolika.pl

KURATOR

Lech Basel

lech@basel.pl

Fot. Sławek Przerwa

PREZES FUNDACJI

Wojciech Siwek

siwekjazz@gmail.com

Fot. Łukasz Gawroński

PRZESYŁANIE ZGŁOSZEŃ NA KONKURS

Wyślij mailem